Tematik Form

Tematik Form, farklı dersler aracılığı ile tanışılan yeni bir konunun, öğrencimizin zihninde sağlam bir yer edinmesi yani kavramsallaşabilmesi için; aynı konunun ilgili diğer derslerde de eş zamanlı olarak aktarılması yöntemiyle çok yönlü ve tematik olarak işlenmesidir
Tematik Form programı, geleceğin dünyasına hazırlanmak için eleştirel ve yaratıcı düşünebilme, karar verme süreçlerinde farklı alanlardaki bilgilerini bütünleştirme becerisi kazanmak hedefli öğretim yaklaşımının, temelini oluşturmaktadır. 
İŞ BİRLİKLİ ÖĞRENME
Aynı temaya ilişkin farklı derslerden bilgilerin öğrencilere paylaştırılarak, ortak çalışma gruplarında bilgilerin münazara yöntemiyle tartışmaya açılmasıyla çok yönlü kavrama imkanı sağlayan öğrenme modelidir.
ÖĞRENME ORTAMLARI
Öğrencilerimize kendilerini farklı şekilde ifade etmelerine olanak sağlayacak eğitim ortamları ve sınıf içi uygulamaları ile farklı öğrenme deneyimleri sunmakta ve okulda geçen zamanı özlemle hatırlayacakları eğlenceli anlara dönüştürmek için sürekli güncellenmektedir. Bugünkü kuşakların vazgeçemediği sosyal medya uygulamaları, okulumuzda bir öğrenme ortamı haline dönüştürülmüş ve teknolojinin verimli kullanımının her bir için öğrenci alışkanlığa dönüşmesi hedeflenmiştir.
Modüler Kinestetik Sınıflar
Sınıflarımız dijital eğitim teknolojileri ile donatılmış, ancak bu yaş grubu öğrencilerimizin motor becerilerinin gelişmesine de olanak sağlayacak materyaller ve inovatif sistemler ile çözümler üretilmiştir. Kinestetik sınıf yaklaşımı ile bu dönem öğrencilerin ihtiyaç duyduğu hareket kavramı, sınıf ortamımızın temelini oluşturmaktadır. Sınıflar öğretim etkinliğine göre farklı düzenler oluşturacak şekilde kurgulanmıştır. Her bir öğrenci için dolap çözümleri üretilmiştir. Ayrıca öğrencilerimizin portfolyo dosyasında yer alacak ürünlerin sergilenmesi için sınıf içi alanlar üretilmiştir.
Laboratuvar ve Atölyeler
Öğretim etkinliklerinin uygulamaya dönüşmesi için tasarlanan alanlar, sosyal ve matematik becerileri geliştirmelerine yönelik aktivite çalışmalarına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Sosyal Alan, Spor Merkezi ve Konferans Salonu
Bu alanlar, öğrencilerimizin topluma uyum becerilerini geliştirebilecekleri sağlıklı ve güvenli sosyal ortamlardır. Öğrencilerimiz yaş ve gelişim özelliklerine göre farklı spor dallarına yönlendirilmektedir.
Multifonksiyonel Beceri Atölyeleri
MEB müfredatı ile uyumlu bir şekilde farklı derslerde akademik olarak öğrenilen konuların yaşam becerilerine transfer edilmesi için gerekli donanımların yer aldığı yaratıcı atölye alanlarıdır. Bu alanlarda, ahşap atölyelerinden bisiklet tamirine kadar sayısız deneyim yaşatılacaktır. Her bir aktivite tüm öğrencilerimizin katılımına açıktır.