Sosyal Form

Sosyal Form, ulaşım ve iletişimin sınır tanımadığı günümüz sosyal oluşumlarının giderek daha da kozmopolitleştiği bir dünyada hayatı paylaşacak öğrencilerimiz için; farklı yaşa, cinsiyete, ırklara, inançlara ve kültürlere sahip bireylerle uyum ve iş birliği halinde yaşama becerilerinin kazandırılmasını hedefleyen özgün bir eğitim programıdır.

 

Sosyal Form program hedefi; toplumsal kalkınmanın sağlanması, ailenin eğitimin içerisinde aktif olarak yer alması, öğrencinin toplumsal konulara entelektüel katılımı, halkın sosyal gelişimine duyarlılık, öğretmenlerin aktif birer lider olarak eğitim sistemine yön vermesine uygun bir ekosistemin, sağlıklı şekilde işletilmesi ve geliştirilmesidir.
REHBERLİK SİSTEMİ
Her bir öğrencimiz; kendi kişilik özellikleri, aile yapısı, sosyal iletişim becerileri ve bireysel alışkanlıkları ile özel olarak açılabileceği, sorun ve taleplerine karşılık bulabileceği psikoloji eğitim almış rehber öğretmeni aracılığı ile eğitim süreci boyunca desteklenir ve psikolojik gelişim süreci ailesine ve branş Öğretmenlerine düzenli olarak raporlanır.
ÖĞRENCİ KOÇLUĞU
Mentor Öğretmen ve Aile iletişiminin teknolojik ortamda ve yüz yüze kesintisiz olarak planlandığı okullarımızda, öğrencilerimizin bütünsel gelişimleri aileler, öğretmenler ve okul yönetimi tarafından eş zamanlı olarak takip edilir. Yaşadığı çevrenin vazgeçilmez bir parçası olan her bir öğrencimizin bir birey olarak toplumsal gelişime katkı sağlaması ve sorunlara çözüm üretmesi, kurumlarımızın sosyal sorumluluk hizmetidir.
SERTİFİKA PROGRAMLARI
Girişimcilik ve Mesleki Beceriler Sertifika Programı Girişimcilik becerisi ile birlikte organizasyon yapma, karar alma, öncülük ve yöneticilik yapma, motivasyon sahibi olma, risk alma, iş hayatı ve toplum ile ilgili geleceği öngörme becerilerini geliştirme amaçlı programdır.
İletişim ve Kişiler Arası Beceriler Sertifika Programı
Toplumda statü kazanma için gerekli etkili iletişim becerisine sahip olmak, duygu ve düşüncelerini doğru ifade edebilmek, empati geliştirmek, etik ve saygılı olmak, dürüstlük ve güvenilirlik gibi üst düzey becerilerin, karakter oluşum sürecinde yönlendirildiği insani beceriler gelişim programıdır.
Yenilikçi Düşünme Sertifika Programı
Öğrencilerimizin teori, pratik ve metot hakkında bilgi sahibi olması, bir sorunla ilgili ön bilgi edinmesi, fikir oluşturması ve fikri hareketliliği bilmesi, tasarım ile estetik ilişkisini kurması, sıradan düşünce ile özgün ve yeni düşünceyi ayırt etmesi, sebep-sonuç ilişkilerini fark etmesi, taklit ile özgün ayrımını yapması ve mantıksal çerçeve oluşturması gibi üst düzey beceriler kazanmasını hedefleyen sertifika programıdır.
AİLE BÜTÜNLEŞME PROGRAMI
FORM Kolejleri her bir ailesi ile 'FORM Okul Bağlılık Sözleşmesi' şartlarında anlaşır ve eğitim süreci boyunca iş birliği içerisinde kalır. Ailelerin tutumları, öğrencilerimizin başarısını doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden okulumuzda anne-baba iletişimi, ekstra bir okul müfredati olarak ailelerimize okutulmakta ve sertifika ile belgelenmektedir