Sanal Form

Sanal Form, fiziki bir temasa gerek kalmaksızın milyonlarca kişinin; sosyalleşmek, topluma ve dünyaya görüşlerini bildirmek, duygularını ve hayatlarını paylaşmak için en pratik iletişim aracı olarak kullandığı hali hazır ve yeni açılacak sosyal medya platformlarının doğru ve sağlıklı kullanımını destekleyen bir eğitim programıdır.
Günümüzde öğrenciler artık tek kaynaktan değil, dijital araçlardan, günlük hayatlarında karşılaştıkları bireylerden, yüz yüze tanışmadıkları sanal arkadaşlarından etkilenmekte ve öğrenmektedirler. Sanal Form, akıllı tahta ve yazılımların kullanıldığı Sınıf ortamları, eğitimin sosyal medyaya entegrasyonu ve yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirilen raporlama sistemi gibi teknik alt yapısıyla, dijital nesil olarak tanımlanan günümüz gençliğinin öğrenmesine elverişli görsel aktiviteler ve oyunlar
ile desteklenen uygulamaların bütününü içeren bir eğitim programıdır.
TEKNOLOJİK SINIFLAR
Tüm derslik ve atölyelerin online erisimli akıllı tahtalarla donatıldığı okullarımızda, MEB ders içerikleri dijital olarak aktarılmakta, Özel ders notları ve tahta içeriklerine, okul içinden ve dışından sürekli olarak erişim sağlanmaktadır. Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimizin sınav hazırlık programları, sürekli olarak güncellenmektedir.
BECERİ GELİŞTİRME ve OYUN UYGULAMALARI
Öğrencilerimizin strateji geliştirme, koordinasyon, odaklanma ve görsel reflekslerinin geliştirilmesi amacıyla sürekli olarak erişimlerine açık olan özel eğitim maksatlı oyun programları, sanal mentorlar denetiminde eğitim süreçleri boyunca devam etmektedir. Normal müfredat akışı içerisinde de yer verilen oyun saatleriyle, öğrencilerimizin bireysel olarak şifreleriyle katıldığı oyunları Sınıflarında da deneyimleme imkanları bulunacaktır. Öğrencilerin oyunlardaki becerileri ve eksiklikleri, düzenli olarak raporlanacaktır.
ÖĞRENCİ İLERLEME VE GELİŞİM RAPORU
FORM İlerleme Raporu ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki tüm öğrencilerimiz için değerlendirme raporları, Sınıf seviyelerinde yer alan tüm kazanımlar ve sınıf içi etkinliklerde alınan sonuçlar, sisteme öğretmenler tarafından girilmekte ve okullarımızdaki kazanımların takibi aynı anda yapılabilmektedir. Elde ettiğimiz değerlendirme sonuçları grup ya da bireysel çalışmalarla planlanmaktadır.
FORM Gelişme Raporu
FORM Kolejlerinde tüm ölçme ve değerlendirme çalışmaları, online yazılımla yönetilir. Raporlamalar sonucunda öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin kazanım eksiğine göre hazırladıkları bireyselleştirilmiş ödev, test veya ek çalışmalarla öğrenci takip ederler ve düzenli olarak velilerimizi bilgilendirirler.
ONLINE İNGİLİZCE DESTEK UYGULAMALARI
Tüm içeriği online olarak erişime açık olan İngilizce eğitim yazılımlarımız, aynı zamanda öğrenciler, öğretmenler ve uluslararası yazışma arkadaşlarıyla sürekli aktif olacak bir iletişim platformu olarak tasarlanmıştır.