Akademik Form

Akademik Form, bilgiye hem çok hızlı hem de çok farklı sözel ve görsel kaynaklardan ulaşabilen günümüz gençliğinin, edinimlerini analiz etme ve farklı bilgileri birleştirerek faydaya dönüştürme becerilerini geliştirmeye yönelik özgün bir eğitim programıdır.

 

Amaç, her bir öğrencimizin bireysel gelişimini özel olarak desteklerken aynı zamanda bireysel gelişim sürecinin diğer öğrencilerin de gelişimlerine katkı sağlamasını teşvik ederek, bilgi ve hayat becerilerini arttırmaktır.
360 Derece ölçme ve Değerlendirme:
Öğrenim süreci boyunca her bir öğrencimizin; bilişsel, akademik psikolojik ve sosyal gelişimlerinin özgün ölçme ve değerlendirme araçlarıyla tespit edilerek, bireysel gelişim raporlarının hazırlanması, güncellenmesi, veli ve öğretmenlerle düzenli olarak paylaşılması süreçlerini içerir. Her bir öğrencimizin bireysel Öğrenme profilini ortaya koyan sistem sayesinde, kişiye özel eğitim programı sağlanır.
Akademik Program
Ana sınıfı seviyesinde; önyargıların henüz gelişmediği, merak, neşe, yaratıcılık ve doğallık seviyelerinin en üst düzeyde olduğu dönem olarak kabul edilir ve holistik (bütüncül) eğitim yaklaşımı uygulanır. Holistik Program çerçevesinde bireysel merak ve hareket kavramları temel alınarak; bilim, sanat ve spor etkinlikleriyle desteklenir. Mentorluk sistemi altında; bölgesel, sosyal farklılıklar ve hayata dokunan projelerle öğrencinin hayatla bütünselliği, iletişim odaklı yöntemlerle geliştirilir.
İlkokula hazırlık seviyesi ; Sosyal, duygusal, dil ve zihinsel becerilerinin, GEMS, Müzik/Orf, Oyun/Drama, Okuma/Yazma, Sanat, Hareket ve Dil etkinlikleriyle geliştirildiği program sürecidir.
İlkokul seviyesi; ruhsal, kültürel, zihinsel ve akademik becerilerin, haftada 40 saatlik tematik ve holistik eğitim programı ile akademik kazanımların değerlendirilerek her bir branş özelinde projelerle desteklenen ve her aşamada oryantasyona tabi bir program sürecidir.
Ortaokul seviyesi; ulusal sınavlara ilk hazırlık dönemi olarak da kabul edilen 5-8. sınıf öğrencilerimiz için haftada 40 saatlik bir program çerçevesinde sosyal, akademik ve psikolojik alt yapı gelişimini hedefler. Program 7. ve 8. sınıflarda özelleştirilmekle birlikte, tüm ortaokul bütünsel bir hazırlık dönemi olarak ele alınır.
Lise seviyesi; üniversite sınavlarının yanı sıra öğrencilerimizin hayata hazırlık süreci olarak da ele alınır, tüm gelisim programlarımız aracılığı ile özgüven ve kendini ifade yetileri desteklenir.
Yabancı Dil Programı
Akademik içeriği Pearson ELT tarafından sağlanan yabancı dil eğitim programı ilkokul 1.sınıftan itibaren; şarkılar, oyunlar, kuklalar, videolar, flash kartlar ve akıllı tahtalarla tüm eğitim seviyelerinde devam eder.
Sınav Hazırlık Programı
7. ve 11. sınıf itibariyle ekstra brans, etüt ve deneme Sınavları ile desteklenen, TEOG ve LYS özel yoğunlaştırılmış hazırlık programı sürecidir.